Beach 6.5"x6.5" 2013 (sold)
Beach 6.5"x6.5" 2013 (sold)
Mill 24"x24" 2016 (sold)
Mill 24"x24" 2016 (sold)
Canyon 4"x6" 2017
Canyon 4"x6" 2017
High Rise 9.5"x9.5" 2017 (sold)
High Rise 9.5"x9.5" 2017 (sold)
Quaint 30"x40" 2018 (sold)
Quaint 30"x40" 2018 (sold)
Drift 18"x24" 2015 (sold)
Drift 18"x24" 2015 (sold)
Condos 6"x8" 2017 (sold)
Condos 6"x8" 2017 (sold)
Threesome 30x"40" 2015 (sold)
Threesome 30x"40" 2015 (sold)
Blue 16"x20" 2016 (sold)
Blue 16"x20" 2016 (sold)
Peak 18"x24" 2014 (sold)
Peak 18"x24" 2014 (sold)
Drift 2016 24"x30" (sold)
Drift 2016 24"x30" (sold)
Erode 24"x24" 2015 (sold)
Erode 24"x24" 2015 (sold)
Mill 6"x17" 2016 (sold)
Mill 6"x17" 2016 (sold)
Migrate 12"x16" 2015 (sold)
Migrate 12"x16" 2015 (sold)
Paradise 12"x18" 2016 (sold)
Paradise 12"x18" 2016 (sold)
Dry Desert 8"x9" 2013 (sold)
Dry Desert 8"x9" 2013 (sold)
Steeple 16"x20" 2015 (sold)
Steeple 16"x20" 2015 (sold)
Vineyard 16"x20" 2013 (sold)
Vineyard 16"x20" 2013 (sold)
Primary 16"x20" 2012 (sold)
Primary 16"x20" 2012 (sold)
Settle 18"x24.5" 2015
Settle 18"x24.5" 2015
Swept Away 24"x24" 2017 (sold)
Swept Away 24"x24" 2017 (sold)
Home 24"x30" 2013 (sold)
Home 24"x30" 2013 (sold)
Checkers 8"x10" 2013 (sold)
Checkers 8"x10" 2013 (sold)
Open 16"x20" 2015 (sold)
Open 16"x20" 2015 (sold)
Amber 21"x21" 2013 (sold)
Amber 21"x21" 2013 (sold)
Wind 9"x11" 2014 (sold)
Wind 9"x11" 2014 (sold)
Go Vikes 12"x36" 2014 (sold)
Go Vikes 12"x36" 2014 (sold)
Portal 18"x18" 2015 (sold)
Portal 18"x18" 2015 (sold)
Surfer 12"x16" 2014 (sold)
Surfer 12"x16" 2014 (sold)
Falls 16"x20" 2016 (sold)
Falls 16"x20" 2016 (sold)
Oasis 6"x8" 2016 (sold)
Oasis 6"x8" 2016 (sold)
Pairs 10"x12" 2014 (sold)
Pairs 10"x12" 2014 (sold)
Frosting 16"x20" 2015 (sold)
Frosting 16"x20" 2015 (sold)
Florida 12"x16" 2015 (sold)
Florida 12"x16" 2015 (sold)
Light 8"x8" 2014 (sold)
Light 8"x8" 2014 (sold)
Tides 16"x20" 2013 (sold)
Tides 16"x20" 2013 (sold)
Cherry Tree 8"x10" 2013 (sold)
Cherry Tree 8"x10" 2013 (sold)
Innertube 18"x26" 2014 (sold)
Innertube 18"x26" 2014 (sold)
Spruce 12"x12" 2015 (sold)
Spruce 12"x12" 2015 (sold)
Horizon 18"x24" 2015 (sold)
Horizon 18"x24" 2015 (sold)
Raw 48"x48" 2015
Raw 48"x48" 2015
Quaint 7"x7" 2016 (sold)
Quaint 7"x7" 2016 (sold)
Surf 17"x15"  2016
Surf 17"x15" 2016
Sliver Surf 14"x14" 2017 (sold)
Sliver Surf 14"x14" 2017 (sold)
Citadel 12"x12" 2014 (sold)
Citadel 12"x12" 2014 (sold)
Looking for light 5"x7" 2017 (sold)
Looking for light 5"x7" 2017 (sold)
Quaint 24"x30" 2017 (sold)
Quaint 24"x30" 2017 (sold)
Chapel 12"x18" 2015 (sold)
Chapel 12"x18" 2015 (sold)
Surf 8"x18" 2017 (sold)
Surf 8"x18" 2017 (sold)
A drift 12"x24" 2015 (sold)
A drift 12"x24" 2015 (sold)
Above the Clouds 12"x12" 2017 (sold)
Above the Clouds 12"x12" 2017 (sold)
Peak 14"x24" 2017 (sold)
Peak 14"x24" 2017 (sold)
Spruce 9"x11" 2017  (sold)
Spruce 9"x11" 2017 (sold)
Falls 9"x15" 2016 (sold)
Falls 9"x15" 2016 (sold)
Canyon 12"x12" 2017 (sold)
Canyon 12"x12" 2017 (sold)
Escape 20"x20" 2015 (sold)
Escape 20"x20" 2015 (sold)
Quaint 24"x36" 2018 (sold)
Quaint 24"x36" 2018 (sold)
041.jpg
032.jpg
004.jpg
176.jpg
185.jpg
IMG_0266.jpg
1508675.jpg
08098.jpg
878689.jpg
IMG_5103.jpg
018.jpg
039.jpg
213123.jpg
077.jpg
055.jpg
Beach 6.5"x6.5" 2013 (sold)
Beach 6.5"x6.5" 2013 (sold)
Mill 24"x24" 2016 (sold)
Mill 24"x24" 2016 (sold)
Canyon 4"x6" 2017
Canyon 4"x6" 2017
High Rise 9.5"x9.5" 2017 (sold)
High Rise 9.5"x9.5" 2017 (sold)
Quaint 30"x40" 2018 (sold)
Quaint 30"x40" 2018 (sold)
Drift 18"x24" 2015 (sold)
Drift 18"x24" 2015 (sold)
Condos 6"x8" 2017 (sold)
Condos 6"x8" 2017 (sold)
Threesome 30x"40" 2015 (sold)
Threesome 30x"40" 2015 (sold)
Blue 16"x20" 2016 (sold)
Blue 16"x20" 2016 (sold)
Peak 18"x24" 2014 (sold)
Peak 18"x24" 2014 (sold)
Drift 2016 24"x30" (sold)
Drift 2016 24"x30" (sold)
Erode 24"x24" 2015 (sold)
Erode 24"x24" 2015 (sold)
Mill 6"x17" 2016 (sold)
Mill 6"x17" 2016 (sold)
Migrate 12"x16" 2015 (sold)
Migrate 12"x16" 2015 (sold)
Paradise 12"x18" 2016 (sold)
Paradise 12"x18" 2016 (sold)
Dry Desert 8"x9" 2013 (sold)
Dry Desert 8"x9" 2013 (sold)
Steeple 16"x20" 2015 (sold)
Steeple 16"x20" 2015 (sold)
Vineyard 16"x20" 2013 (sold)
Vineyard 16"x20" 2013 (sold)
Primary 16"x20" 2012 (sold)
Primary 16"x20" 2012 (sold)
Settle 18"x24.5" 2015
Settle 18"x24.5" 2015
Swept Away 24"x24" 2017 (sold)
Swept Away 24"x24" 2017 (sold)
Home 24"x30" 2013 (sold)
Home 24"x30" 2013 (sold)
Checkers 8"x10" 2013 (sold)
Checkers 8"x10" 2013 (sold)
Open 16"x20" 2015 (sold)
Open 16"x20" 2015 (sold)
Amber 21"x21" 2013 (sold)
Amber 21"x21" 2013 (sold)
Wind 9"x11" 2014 (sold)
Wind 9"x11" 2014 (sold)
Go Vikes 12"x36" 2014 (sold)
Go Vikes 12"x36" 2014 (sold)
Portal 18"x18" 2015 (sold)
Portal 18"x18" 2015 (sold)
Surfer 12"x16" 2014 (sold)
Surfer 12"x16" 2014 (sold)
Falls 16"x20" 2016 (sold)
Falls 16"x20" 2016 (sold)
Oasis 6"x8" 2016 (sold)
Oasis 6"x8" 2016 (sold)
Pairs 10"x12" 2014 (sold)
Pairs 10"x12" 2014 (sold)
Frosting 16"x20" 2015 (sold)
Frosting 16"x20" 2015 (sold)
Florida 12"x16" 2015 (sold)
Florida 12"x16" 2015 (sold)
Light 8"x8" 2014 (sold)
Light 8"x8" 2014 (sold)
Tides 16"x20" 2013 (sold)
Tides 16"x20" 2013 (sold)
Cherry Tree 8"x10" 2013 (sold)
Cherry Tree 8"x10" 2013 (sold)
Innertube 18"x26" 2014 (sold)
Innertube 18"x26" 2014 (sold)
Spruce 12"x12" 2015 (sold)
Spruce 12"x12" 2015 (sold)
Horizon 18"x24" 2015 (sold)
Horizon 18"x24" 2015 (sold)
Raw 48"x48" 2015
Raw 48"x48" 2015
Quaint 7"x7" 2016 (sold)
Quaint 7"x7" 2016 (sold)
Surf 17"x15"  2016
Surf 17"x15" 2016
Sliver Surf 14"x14" 2017 (sold)
Sliver Surf 14"x14" 2017 (sold)
Citadel 12"x12" 2014 (sold)
Citadel 12"x12" 2014 (sold)
Looking for light 5"x7" 2017 (sold)
Looking for light 5"x7" 2017 (sold)
Quaint 24"x30" 2017 (sold)
Quaint 24"x30" 2017 (sold)
Chapel 12"x18" 2015 (sold)
Chapel 12"x18" 2015 (sold)
Surf 8"x18" 2017 (sold)
Surf 8"x18" 2017 (sold)
A drift 12"x24" 2015 (sold)
A drift 12"x24" 2015 (sold)
Above the Clouds 12"x12" 2017 (sold)
Above the Clouds 12"x12" 2017 (sold)
Peak 14"x24" 2017 (sold)
Peak 14"x24" 2017 (sold)
Spruce 9"x11" 2017  (sold)
Spruce 9"x11" 2017 (sold)
Falls 9"x15" 2016 (sold)
Falls 9"x15" 2016 (sold)
Canyon 12"x12" 2017 (sold)
Canyon 12"x12" 2017 (sold)
Escape 20"x20" 2015 (sold)
Escape 20"x20" 2015 (sold)
Quaint 24"x36" 2018 (sold)
Quaint 24"x36" 2018 (sold)
041.jpg
032.jpg
004.jpg
176.jpg
185.jpg
IMG_0266.jpg
1508675.jpg
08098.jpg
878689.jpg
IMG_5103.jpg
018.jpg
039.jpg
213123.jpg
077.jpg
055.jpg
info
prev / next